Personuppgiftsbehandling
marknadsdagar.se


Vilken data samlar vi (MAF) in om dig som besökare till sidan ?

Vi (MAF) samlar ej in någon personspecifik data om besökare till sidan, om du inte aktivt själv har
fyllt i ett formulär och i samband med detta fått tydlig information om
informationen sparas i våra (ej publika) databaserVilken data samlar vi (MAF) in om dig som arrangör/
kontaktperson/tivoli, för publicering på marknadsdagar.se ?

Vi (MAF) samlar, enligt ditt givna muntliga eller skriftliga samtycke, in uppgifter som
avser ett event (marknad) och som du tillåter oss att publicera på marknadsdagar.se

Informationen (kan) bestå av följande

Arrangörens eventuella adress

Arrangörens eventuella e-postadress

Arrangörens eventuella hemsida

Arrangörens eventuella postnummer

Arrangörens eventuella telefonnummer

Arrangörens land

Arrangörens namn

Arrangörens ort

Datum för marknaden (i form av år, månad, vecka, dag, namnet på dagen, namnet på månaden)

En eller flera kontaktpersoner för marknaden - i form av kontaktpersonens/kontaktpersonernas namn

Engelskt namn på landet för marknaden

Eventuell e-postadress dit en notifiering om att du som arrangör, fått in en ny ansökan till ditt event (marknad)

Eventuell hemsideadress till marknadens ChartBooker-sida

Eventuell info om marknaden är inställd/nedlagd

Eventuell prisinfo i anslutning till aktiverat ansökningsformulär

Eventuella annonser för placering på specifika marknadssidor

Eventuellt tivoli för en marknad - i form av tivolits namn

Eventuell e-postadress till tivolit

Eventuell hemsideadress till tivolit

Extra info om marknaden (exempelvis tider för marknaden, telefontider till kontaktpersoner, annonser etc)

Hemsida för marknaden

Kontaktpersonens/kontaktpersonernas eventuella e-postadresser

Kontaktpersonens/kontaktpersonernas eventuella telefonnummer

Marknadens land

Marknadens län

Marknadens länsbokstav

Marknadens namn

Marknadens ort

Mer omfattande information på specifika marknadssidor, om marknaden och/eller arrangören

Om arrangören är medlem i MAF (Marknadsarrangörers Förening)

Om marknaden ska ha ett aktiverat ansökningsformulär på sin enskilda marknadssida (under marknadsdagar.se)

Vilka eventuella kategorier marknaden ska placeras under (Festival, hantverksmarknad, julmarknad, karneval, marknadsmässa, månadsmarknad, torgmarknad)Vilken data samlar vi (MAF) in om dig som
annonsör/samarbetspartner (för publicering på marknadsdagar) ?

Vi samlar in den/de bilder/texter du vill att vi publicerar på marknadsdagar.se, där bilderna/texterna innehåller
grafik/text som beskriver ditt specifika event/företag, samt eventuella inkluderade kontaktuppgifter som du
själv har valt att visa upp för marknadsdagar.se:s besökareSå behandlar vi (MAF) din data

Om du som besökare till sidan aktivt själv har valt att fylla i ett formulär med din
information, och tydligt i samband med behandlingen av din data fått information
om vad som behandlas, så skriver vi (MAF) tydligt ut vad,
varför och hur din data behandlas och vad den kommer att användas till


Om du som arrangör har event (marknader) tillgängliga på sidan, ser vi till att dessa
(och dess information) visas upp på marknadsdagar.se tills dess att du väljer att
få din information borttagen ur systemet


Om du som tivoli finns kopplad till event (marknader) på sidan, ser vi till att din
information visas upp på marknadsdagar.se tills dess att du väljer att få din
information borttagen ur systemet


Om du som annonsör/samarbetspartner finns tillgänglig på sidan, ser vi till att din information visas
upp på marknadsdagar.se tills dess att du väljer att få din information
borttagen ur systemetSyften med (eventuell) insamling av din data

Syftet med insamling av din (eventuella) data som arrangör, är för att ge information
till besökarna på marknadsdagar.se om ditt event (marknad), när eventet
(marknaden) äger rum, och vem eller vilka som är ansvariga för eventet (marknaden)


Syftet med insamling av din (eventuella) data som kontaktperson, är för att ge information
till besökarna på marknadsdagar.se om de event (marknader), som du står som kontaktperson för


Syftet med insamling av din (eventuella) data som tivoli, är för att ge information till
besökarna på marknadsdagar.se om vilka event (marknader) du valt att närvara vid


Syftet med insamling av din (eventuella) data som annonsör, är för att ge information till
besökarna på marknadsdagar.se om ditt företag och/eller vilket event
(marknad etc) som du är med och anordnar


Syftet med insamling av din (eventuella) data vid kontakt med MAF (via MAF:s kontaktformulär)
är för att du som arrangör, tivoli, kontaktperson eller annonsör ska kunna komma i kontakt med MAF,
för att vi ska kunna uppdatera uppgifter om dig eller ditt företag, på marknadsdagar.se (snarast möjligt)Mottagare av uppgifterna

Mottagarna av de uppgifter vi (MAF) kan publicera på marknadsdagar.se, är avsett för vår hemsidas
besökare, som har ett intresse i de event (marknader) vi (MAF) marknadsför åt arrangörenVilka är dina rättigheter ?

Du har som arrangör, i systemet, rätt till att få din data uppdaterad och borttagen
(snarast möjligt) - genom att kontakta MAF


Du har som tivoli, i systemets event (marknader), rätt till att få din data uppdaterad
och borttagen (snarast möjligt) - genom att kontakta MAF


Du har som annonsör/samarbetspartner, på sidan, rätt till att få din data uppdaterad och borttagen
(snarast möjligt) - genom att kontakta MAF


Du har som arrangör/tivoli/annonsör/samarbetspartner/kontaktperson rätt till att få utdrag på vilken
information som finns om dig här på marknadsdagar.se - genom att kontakta MAF


Du har som arrangör/tivoli/annonsör/samarbetspartner/kontaktperson alltid rätt till att dra tillbaka
ditt samtycke till att vi (MAF) får publicera dina (person)uppgifter
på marknadsdagar.se - genom att kontakta MAF


Du har som arrangör/tivoli/annonsör/samarbetspartner/kontaktperson rätt att framföra eventuella
klagomål på MAF:s användning av dina personuppgifter till ansvarig tillsynsmyndighet


Rättsliga grunder

Samtycke - avseende den information du som arrangör/tivoli/samarbetspartner
lämnat till oss (MAF) avseende publicering på marknadsdagar.se


Våra skyddsåtgärder

Vi (MAF) skyddar all kommunikation från och till sidan, genom användning av SSL


Vi (MAF) uppdaterar och tar bort din information (snarast möjligt),
efter en förfrågan från dig som arrangör, kontaktperson, annonsör/samarbetspartner


Vi (MAF) har byggt, och bygger löpande in funktionalitet för att automatiskt
dölja/ta bort information från sidan (ett exempel består i att Dagens
marknader, Morgonens marknader och Övermorgons marknader
döljs automatiskt på startsidan varje dag - exempelvis)Länkar till andra hemsidor

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna hemsida till andra hemsidor kan medföra att
du besöker hemsidor som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.Personuppgiftsansvarig(a)

Ansvarig för publiceringen av personuppgifterna på marknadsdagar.se, och dess undersidor,
är MAF - Marknadsarrangörers Förening - vars kontaktuppgifter du kan se nedan

MAF Marknadsarrangörers Förening
Sturegatan 5B
784 31 BorlängeÄndringar av ovanstående information

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare och
svarar på fler frågor runt hur vi jobbar med behandlingen av uppgifter,
samt tekniska utvecklingen på marknadsdagar.seSkulle du behöva kontakta MAF - använd nedanstående knapp


du kan även kontakta MAF via nedanstående uppgifter

MAF Marknadsarrangörers Förening
Sturegatan 5B
784 31 Borlänge