Marknadsalmanacka
November 2019

23 Lö
Vecka 47

Hushållningssällskapets julmarknad
(Gotlands län, Sverige)