Klicka här för information från MAF och TOMER, med anledning av Coronaviruset

Län i Sverige

AB: Stockholms län
AC: Västerbottens län
BD: Norrbottens län
C: Uppsala län
D: Södermanlands län
E: Östergötlands län
F: Jönköpings län
G: Kronobergs län
H: Kalmar län
I: Gotlands län
K: Blekinge län
M: Skåne län
N: Hallands län
O: Västra Götalands län
S: Värmlands län
T: Örebro län
U: Västmanlands län
W: Dalarnas län
X: Gävleborgs län
Y: Västernorrlands län
Z: Jämtlands län
Y: Västernorrlands län
Z: Jämtlands län